Fullmåne över Städjan 

Hem Nyheter Sommar Vinter Raststugor Väder Kartor Mobiltelefon Länkar

Instagram-logo-101.jpg

Följ oss på Instagram

Planerade/pågående projekt Kontakt Medlemsförteckning Protokoll/Stadgar

MEDLEM                                                                       FÖRETRÄDER

 

Lena Nilsson,   ordförande                                    Polisen Idre

Bolagsvägen 1

790 91 Idre     070-257 11 94

E-post            lena-marianne.nilsson@polisen.se

 

 

Peter Egardt,  vice ordförande                                                                Älvdalens kommun

Hassvägen 12

796 31 Älvdalen 

E-post      peter.egardt@alvdalen.se

Svante Månsson                                                                                        Räddningstjänsten

Ljungstigen 12

790 91 Idre     070-681 73 63

E-post            svante.mansson@gmail.com

 

Josefin Norell,  vice sekreterare                                                              Tullverket

Lingonstigen 6

790 91 Idre     070-249 19 75

E-post            josefin.norell@tullverket.se 

Arne Näsvall,  kassör                                                                               Näringslivet

Jens Knussavägen 17 Storsätern

790 91 Idre     070-388 54 70

E-post            nasvall.furulund@bredband.net

John Halvarsson                                                                                       Länsstyrelsen Dalarna

V. Lågstrand 163                                                                                               

780 67 Sälen    070-266 56 52

E-post            john.halvarsson@lansstyrelsen.se

 

    

Jonas Gardsiö, klicka för mer info.Jonas Gardsiö,  styrelsesuppleant                          Webmaster norradalarna.se

Högstvägen 27 

790 91 Idre     070-373 26 30

E-post/hemsida   jonas@gardsio.se / www.gardsio-idre.se  

 

Trond Lia,  styrelsesuppleant                                                                    Idre Fjäll

Bolagsvägen 18

790 91 Idre     0253-20551, 070-569 59 37

E-post            trondlia@telia.com

 

Sven-Erik Halvarsson,  styrelsesuppleant, valberedning                        SOND

Slingan 28 Drevdagen

790 91 Idre     070-212 95 05

E-post            felix_d.entreprenad@hotmail.com

 

Ronny Enarsson                                                                                         Långfjällets Snöskoterkubb

Sag Annes väg 6

790 91 Idre     0253-29024, 070-591 04 71

E-post            ronnyenarsson@hotmail.se

Björn Jonsson                                                                     Turistanläggningarna

Grövelsjövägen 491e

790 91 Idre          073-826 60 85

E-post            bjorn.jonsson@stfturist.se

 

Ann Immo,  revisor

Flötningsvägen 23A

790 91 Idre    070-8723308

E-post        a18003@hotmail.com

 

Jonny Åslund,  revisorsuppleant                                                               Idre Fjäll

Kari Ols väg 10

790 91 Idre     0253-20201, 070-6951242

E-post            aslund.idre@telia.com

 

Daniel Wahlberg                                                                                       Särna Snöskoterklubb

 

790 90 Särna   073-623 65 34

E-post            daniel.wahlberg@live.se

 

Per-Agne Ericson,  valberedning + styrelsesuppleant                           Fjällräddningen

Flötningsvägen 23A

790 91 Idre     073-0336901

E-post            paericson2@gmail.com

 

Anders Halvarsson                                                                                    Gördalens Snöskoterklubb

Säbbensbogatan 4

792 32 Mora   0250-10179, 070-3577565

E-post            byggsnickaren@telia.com

 

Tony Persson                                                                                            Flötningens Snöskoterklubb

Kvarnvägen 3

790 91 Idre     0253-20324, 070-6219689

E-post        tony.m.persson@telia.com

 

Dennis Franzén                                                                                   Naturbruksgymnasiet Älvdalen

                          070-340 76 87                                                                                         

E-post            dennis.franzen@alvdalen.com

 

 

Startsidan

 

 

 

 

 

 

 

Besöksräknare:

räknaren startad 2009 01 15

 

Sidan uppdaterad: 30 dec 2018

Copyright 2008 Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté